Vloeibare kunstmest

De meststoffen die wij injecteren zijn Anasol en Urean. De voordelen van deze meststoffen zijn dat zij trager vrijkomen, doordat het aandeel stikstof uit nitraat lager is. 

Het gewas krijgt de mogelijkheid om gecontroleerder te groeien, wat resulteert in een gewas met meer structuur en een betere voedingswaarde. Een lager aandeel stikstof uit nitraat resulteert in minder uitspoeling van stikstof.

De combinatie van de spaakwielbemester en vloeibare kunstmest zorgen er voor dat ammonium minder snel wordt omgezet in nitraat. Het gewas kan dus optimaal gebruik maken van de ammonium. 

 

 

De opname van ammonium stimuleert de opname van fosfaat en sulfaat. Nitraat remt juist de opname van fosfaat en sulfaat. De hoge opname van fosfaat en sulfaat stimuleren de opbouw van eiwit in het gewas en zorgen voor een hogere stikstofefficiëntie. Fosfaat en sulfaat worden met het injecteren van vloeibare kunstmest beter benut.

Naast stikstof bevat Anasol ook zwavel, dat in het voorjaar onmisbaar is voor de opbouw van eiwit. Zwavel is een bestanddeel van de aminozuren methionine en cysteïne, die voor het vee essentieël zijn. Daarnaast verhoogt zwavel de weerstand van planten tegen stress en tegen aantasting door ziekten.

 

De voordelen van vloeibare kunstmest d.m.v. een spaakwielbemester:dupont folder


 

  • Betere verdeling meststoffen
  • Een gewas met een betere structuur
  • Betere eiwitopbouw in het gewas
  • Hogere benutting van stikstof, fosfaat en sulfaat
  • Plant met meer weerstand tegen stress en aantasting door ziekten
  • Meer gemak!