De spaakwielbemester

De spaakwielbemester injecteert de vloeibare kunstmest in de bodem. Hierdoor worden de randen en de hoeken van de percelen preciezer bemest en wordt de kunstmest beter verdeeld.

Het injecteren met een spaakwielbemester stimuleert de beworteling van het gewas. Een betere beworteling resulteert in een hogere benutting van voedingstoffen uit de bodem. Een gewas met een betere beworteling is beter bestand tegen droogte.

 

Door de extra brede banden heeft u zeer weinig insporing in uw land. De GPS bediening zorgt er voor dat uw perceel overal de gewenste hoeveelheid kunstmest krijgt zonder onnodige overlapping.

De voordelen van vloeibare kunstmest d.m.v. een spaakwielbemester:


  • Betere verdeling meststoffen
  • Een gewas met een betere structuur
  • Betere eiwitopbouw in het gewas
  • Hogere benutting van stikstof, fosfaat en sulfaat
  • Plant met meer weerstand tegen stress en aantasting door ziekten
  • Meer gemak!